Problem voznje po vesolju ; raketni motor (édition en langue slovène)

À propos

Ce sta bila Ciolkovski in Oberth prva teoretika, je bil Potocnik prvi inzenir vesoljskih tehnologij in hkrati clovek, ki je zasnoval prvo arhitekturo v vesolju.
Leta 1929, tik pred smrtjo, je napisal knjigo Problem voznje po vesolju - raketni motor, s katero je postavil prvo celovito izhodisce sodobne astronavtike in kozmonavtike. V Noordungovem casu je bilo tovrstno raziskovanje le drzno predvidevanje, ki ga kljub matematicni natancnosti zamisli ni bilo moc preveriti v praksi. Skoraj tri desetletja, preden je prvo telo, ki ga je izdelal clovek, poletelo v vesolje, ter stirideset let pred prvim pristankom na zunajzemeljskem telesu, je Potocnik zasnoval edinstven premik v tehnologiji, ki je se danes zvecine neuresnicen. A njegova nacela se vse bolj in bolj potrjujejo.
Knjiga, v izvirniku naslovljena Das Problem der Befahrung des Weltraums - der Raketen-Motor, je izsla v Berlinu, v nemscini, tedaj uradovalnem jeziku vecjega dela osrednje Evrope. Ceprav je bil avtor relativno neznan, je bila po spletu nakljucij se istega leta prevedena v anglescino - v stirih stevilkah revije Science Wonder Stories so bili objavljeni vsi njeni najbolj kljucni in revolucionarni deli. Ze leta 1935 so svoj prevod dobili Rusi. Glede na izkusnje druge in tretje generacije raziskovalcev vesolja lahko upraviceno trdimo, da je Potocnikova knjiga vplivala na ameriski, ruski in evropski vesoljski program. Wernher Von Braun, oce poletov na Luno, je doktoriral z mocnimi referencami na Problem voznje po vesolju. Rusi, vkljucno z glavnim inzenirjem Sergejem Koroljovom, so knjigo poznali ze dolgo pred svojimi pionirskimi poleti. Slovenci smo svoj prevod dobili sele leta 1986 pri Slovenski matici. Vse dokler ni bilo Hermanu Potocniku Noordungu postavljeno spominsko sredisce v Vitanju, od koder izvira rod njegove matere, je bilo tudi v Sloveniji zanimanje zanj redkost.
Zaradi neznanosti ter neumescenosti Potocnikovega imena, ne pa tudi dela, je npr. njegovo odkritje geostacionarne orbite pozneje bolje uporabil Arthur C. Clarke. Ze leta 1945 je v reviji Wireless World objavil svoj prelomni clanek Extra-Terrestrial Relays - Can Rocket Stations Give Worldwide Radio Coverage?, v katerem je na Noordungovo orbito idejno utiril komunikacijske satelite. Na tej orbiti se namrec izenacita Zemljina gravitacija in privlacna sila ostalih nebesnih teles, torej je za delovanje kakrsnega koli mehanizma potrebno kar najmanj energije. Brez taksnih satelitov si danes ne moremo predstavljati sodobnih telekomunikacij ali prenosa podatkov na vecje razdalje.
Podobne usode je bila delezna Potocnikova vesoljska postaja. Zasnovana je bila kot tridelni geostacionarni satelit, sestavljen iz soncne elektrarne, observatorija in bivalnega kolesa. Ta ideja je se po vec desetletjih razmisljanja o naseljevanju vesolja najbolj revolucionarna. Vrtece se bivalno kolo, krozna konstrukcija, ki s centrifugalno silo vzpostavlja umetno teznost, je najboljsa in obenem preprosta resitev za daljse bivanje cloveka v brezteznosti. Na taksne pogoje namrec nismo prilagojeni in imajo dolgorocno na nase telo negativen vpliv. Postaja pa bi bila lahko na tej orbiti idealno izhodisce za daljse polete v vesolje, saj je najvecja ovira za to se vedno Zemljina privlacna sila.
Herman Potocnik Noordung je v svoji knjigi razvil se mnogo manjsih in vecjih izumov, preko katerih je cloveku utiral pot za zivljenje v pogojih brezteznosti. Z eticnega zornega kota je celo predvidel zlorabo vesolja za vojaske namene in svaril pred njo. Predvsem pa je kot prvi domislil celovit sistem za clovekovo raziskovanje in poselitev izvenzemeljskega prostora - vse od poleta v vesolje, bivanja v njem in koncno vrnitve na Zemljo.
Kolikor kratko in neopazeno je bilo Potocnikovo zivljenje, toliko bolj opazen in pomemben je navdih, ki ga vnemajo njegova odkritja. Ta navdih se dotika tako znanstvenikov kot umetnikov. Povzrocil je, da se v Vitanju, v Sloveniji, v Evropi oblikuje prvo kulturno sredisce vesoljskih tehnologij na svetu. Njegova naloga bo pionirska: sistematicno odkrivati pomen kulturnih vzorcev za prihodnje osvajanje vesolja ter -

Rayons : Sciences & Techniques > Généralités sur la science

 • EAN

  9789619299920

 • Disponibilité

  Disponible

 • Nombre de pages

  202 Pages

 • Action copier/coller

  Non

 • Action imprimer

  Non

 • Partage

  Dans le cadre de la copie privée

 • Nb Partage

  6 appareils

 • Distributeur

  Immatériel

 • Support principal

  ebook (ePub)

empty